Joku voisi kuvitella otsikon viittaavan jonnekin aivan muualle kuin mihin se tosiasiassa viittaa. Joskus aiemmin blogistanin reuna-alueilla sivuttiin Humen giljotiinia. Pointtini mitä yritin sanoa oli, ettei tosiasioista voida pitämisen lisäksi johtaa myöskään saamista. Alla Mikko Salmela selventää väitöskirjassaan Suomalaisen kulttuurifilosofian vuosisata (Otava 1998) Erik Ahlmanin kantaa normatiiviisiin peruskäsitteisiin. Merkillepantavaa on, että katkelman mukaan pari loogikkoa Kantin ja Husserlin lisäksi väittävät pystyvänsä johtamaan saamisen pitämis-lauseen puuttesta. Mieleeni tulee logiikan kolmannen poissuljetun laki, jota muistaakseni piti vääränä ainakin matemaatikko Brouwer. Eli lyhyesti: se, että ei ole todistettu että p, ei tarkoita että on todistettu ei-p.

 

 

"Artikkelissa "Saamisen käsitteen suhde pitämisen käsitteeseen" Ahlman osoittaa, että saaminen on itsenäinen, pitämiseen palautumaton normatiivinen käsite ja että "yhdentekevä" on arvokäsite. Ahlman erottaa neljä normatiivista peruskäsitettä: pitämisen ja ei-saamisen, sekä saamisen ja ei-tarvitsemisen. Saamista ja ei-tarvitsemista ei kuitenkaan voida Ahlmanin mukaan loogisesti johtaa ei-saamisesta ja pitämisestä näiden kontradiktorisina vastakohtina, kuten uuskantilaiset loogikot Jakob Fries ja Leonard  Nelson, sekä Kant ja Husserl ovat esittäneet. Saamista ei voida loogisesti johtaa pitämistä koskevien normien – käskyjen ja kieltojen – puutteesta, vaan saaminen on itsenäinen normatiivinen käsite. Pitäminen, ei-saaminen, saaminen ja ei-tarvitseminen liittyvät edelleen käsitteisiin arvokas, arvonvastainen ja yhdentekevä. Arvokkaan pitää olla, ja arvonvastainen ei saa olla. Yhdentekevä tai arvokas saavat olla, kun taas yhdentekevän tai arvonvastaisen ei tarvitse olla. Näin havaitaan, että yhdentekevä on arvokäsite. Tästä seuraa se käytännössä tärkeä johtopäätös, että arvovapaan tieteen tuloksista ei voi tehdä mitään johtopäätöstä saamisen ja yhdentekevyyden suhteen (kursivointi oma)."

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />