J.Doyne Farmerin ja Aletta d´A. Belinin mukaan elämällä on seuraavat piirteet:

 

1. Elämä on avaruudessa ja ajassa oleva hahmo (pikemmin kuin spesifinen aineellinen esine). Elämä on siis erillinen organisaation muoto. Olemme viime kädessä (ja onneksi) enemmän kuin se mitä syömme. Elimistömme molekyylit ja kudostemme solut uudistuvat ja vaihtuvat elinaikanamme lukemattomia kertoja.

 

2. Elämä tavoittelee itse-reproduktiota (jopa steriilit muulit syntyvät suvunjatkamisen seurauksena).

 

3. Elämä liittyy itsensä esittämisen informaation tallentamiseen, siis osittaiseen itsensä kuvaukseen (tai tiettyjen järjestelmän jatkuvassa itseorganisoitumisessa välttämättömien muiden komponenttien tuotannon kuvaukseen.)

 

4. Elämä perustuu aineenvaihduntaan, katso edellä olevaa metabolista määritelmää.

 

5. Elämä on toiminnallisessa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. (Organismit voivat siis sopeutua, mutta ne voivat myös luoda ja säädellä ympäristöään.) Organismeilla on selektiivinen kyky reagoida ulkoisiin ärsykkeisiin (jota vanhat fysiologit kutsuvat ”ärtyvyydeksi”).

 

6. Elävien olentojen osat ovat kriittisesti sisäisesti riippuvaisia toisistaan (mikä tarkoittaa, että organismi voi kuolla).

 

7. Elämä on dynaamisessa tasapainossa ulkoisten häiriöiden suhteen (eli se säilyttää muotonsa ja organisaationsa tiettyyn pisteeseen).

 

8. Elämällä, ei yksilöllä vaan hänen suvullaan on kyky kehittyä (katso geneettistä määritelmää).

 

 

Lähdeaineisto: Claus Emmeche, Tekoelämä. Art House, Helsinki, 1995.