"Biologia vaatii päästä "luontaisten" arvojen pintaa syvemmälle ja kysyä, miksi ne ovat olemassa, ja jokaisen tosiasioiden tukeman vastauksen tulee osoittaa, että kyseinen arvo on - tai aikoinaan oli - todella välineellinen, ei luontainen, vaikkemme näekään asiaa näin. Todella luontaisella arvolla ei tietenkään voi olla tällaista selitystä. Se on hyvä vain, koska se on hyvä, ei koska se on hyvä johonkin. Niinpä vakavasti pohdittava hypoteesi kuuluu, alkoivatko kaikki "luontaiset" arvomme välineellisinä arvoina, ja nyt kun niiden alkuperäinen tarkoitus on päättynyt ainakin meidän mielestämme, ne säilyvät asioina, joista pidämme, koska pidämme niistä.( Tämä ei tarkoita, että olemme väärässä niiden suhteen! Se tarkoittaa - määritelmän mukaan - että pidämme niistä tarvitsematta perimmäistä syytä niistä pitämiseen.)"
 (Daniel C. Dennett, LUMOUS MURTUU - uskonto luonnonilmiönä, 78-79, 2007. Suomennos Kimmo Pietiläinen. Alkuteos BREAKING THE SPELL. Religion as a Natural Phenomenon, 2006.)