Alla oleva Hannu Nurmion artikkelista "Luonnon itseisarvon ja välinearvon dilemma" (niin & näin 3/2000), pyrkimyksiä ylittää Humen giljotiini.

 

 

 

"(Bryan G.) Norton kuvaa kaksi tapaa, joilla Humen giljotiinin ongelmaa on yritetty ratkaista: a) puhtaita tosiasialauseita ei ole, vaan myös tieteellisen tiedon faktat sisältävät arvoväitteitä

ja b) ekologia on tieteenala, jonka opiskelu saa väistämättä aikaan ihmisessä sen, että hän tulee tietoiseksi ekosysteemin kokonaisuuden ja sen lajien suojelemisen välttämättömyydestä."

 

"Peter Elbow toteaa, että erilaisia dikotomioita voidaan käsitellä viidellä eri tavalla: 1) valita yksi puoli toista paremmaksi tai oikeammaksi, 2) työskennellä kompromisiin tai dialektisen synteesin löytämiseksi, 3) kieltää, että on olemassa konflikti, 4) väittää, että dikotomian molemmat puolet ovat yhtä totta, 5) kehystää konflikti uudelleen niin, että siinä on enemmän kuin kaksi puolta."