Ensiksi:

Mielestäni Adolf Hitler on ihmiskunnan historian pahimpia ihmisiä ja kärsimys, jota hän välittömästi ja välillisesti aiheutti on suunnatonta.

 

 

Hitlerin vaikutus maailmanhistoriaan on poikkeuksellisen suurta. Niin suurta, että ilman Hitleriä tuskin olisin syntynyt - tai sinä, joka tätä luet, olisit syntynyt. Sen lisäoletuksen teen, että olet syntynyt Suomessa ja jälkeen toisen maailmansodan. Nämä ovat mielestäni riittävät edellytykset väitteeseen, että ilman Hitleriä emme olisi tässä. Tai ilman Stalinia, Leniniä, Jeesus Kristusta, Muhammadia.

Nähdäkseni siinä ei ole ristiriitaa, että hyväksyy edelläolevan todeksi, pitää Hitlerin olemassaoloa - että hän oli ja eli - pahana asiana ja sitä, että itse elää, on syntynyt tähän hitlerinjälkeiseen maailmaan, hyvänä asiana.

 

 

.