Päivän mietelause "Lähikuva on sukupuolielin." (Jean Baudrillard)


Jean Baudrillard kuoli. Tässä koottuja sitaatteja mieheltä.


"Salaisen säännön paljastaminen on pahinta mitä voi tehdä."-

"Maailman symbolinen tasapaino perustuu viettelyn ja leikin suhteisiin."

"Viettelyn toiminta perustuu hienovaraiseen hekumaan, jota olennot ja oliot tuntevat jäädessään salaisuuksiksi omassa merkissään."

"Toinen on paikka sille, mikä pakenee teitä. Toisen avulla te pakenette itseänne ja totuutta."

 "Voitto itsessään on utopia."

"Loistavan ironiansa takia käännettävyydessä on aina jotain moraalitonta."

 "Täydellinen tarkkuus on katastrofi."

 "Eroon perustuvat, energiset, eettiset ja sankarilliset intohimot ovat subjektin intohimoja. Välinpitämättömyyden ja elottomat intohimot ovat objektin intohimoja."

"Jos totuus ei kätke itseään, maailma loihtii sen näkymättömiin mitä erilaisimmiksi muodoiksi eräänlaisella objektiivisella ironialla tai kostolla."

 "Psykoanalyysi on osa yleisempää totuudentahtoa, rivoa halua saada merkit paljastamaan olemuksensa."

 "Tavaraa voidaan lukea, se tuo julki aina näkyvän olemuksensa eli hintansa. Objekti puolestaan ei koskaan paljasta salaisuuttaan kokonaan."

"Käännettävyyden periaate on myös magian ja viettelyn periaate. Se voidaan ilmaista velvoitteena: kaikki tuotettu on tuhottava ja kaiken ilmenevän on kadottava. Olemme unohtaneet katoamisen taiteen. Taide, kyky luoda illuusioita ja kieltää reaalinen, on aina ollut tehokas keino säädellä katoamista. Tuotantotavan kyllästäminä meidän on löydettävä takaisin katoamisen estetiikan tielle. Viettely on osa mainittua estetiikkaa. se vie harhaan ja johtaa tieltä pois. Se palauttaa reaalisen simulakrumien suureen leikkiin ja saa kaiken ilmenemään ja katoamaan. Viettely saattaisi olla jopa merkki asioiden alkuperäisestä käännettävyydestä. Voisimme sanoa, että maailma vieteltiin ennen kuin se tuotettiin."

"Nostan kuulokkeen, ja verkko kokonaisuudessaan tarttuu minuun."

 "Ei ole mitään pahempaa kuin tämä tutkimisen, viitteiden ja dokumentoinnin velvoite, joka on juurtunut ajattelun alueelle ja joka pakkomielteisyydessään on hygienian henkinen vastine."

 "Simulakrumi kätkee sen ettei ole mitään kätkettävää."

"Läpinäkyvyys hallitsee kaikkea, ja siksi transsendenssia, torjuntaa ja transgression mahdollisuutta ei enää ole olemassa."