"Jälkimaailma muistaa Nietzschen muunakin kuin vatsavaivaisena marisijana siksi, että hän ajatteli omaa elämäänsä tai pikemminkin ajatteli oman elämänsä. Nietzschen ajattelun mahdollinen suuruus on hänen tavassaan kitkeä pois jok´ikinen mieliteko muuttaa mitään, nähdä jokaisessa muutoksen halussa närän ja nihilismin kädenjälki." (Tapani Kilpeläinen, Kaksi suomennosta eräästä sairaskertomuksesta, niin & näin 1/2003, s. 74)


Kävikö hän kusella aamuisin? Tai ylipäänsä koskaan? Vai kusiko hän ehkä housuihinsa?Nämä lienevät kysymyksiä joihin tuskin saamme koskaan vastausta.