Päivän mietelause "Todellisen moderniteetin salaisuus on keinotekoisuudessa." (Charles Baudelaire)


"Keinotekoinen": 1. Ihmisen tekemä, luonnossa sellaisenaan esiintymätön, luonnonmukaisuudesta poikkeava.
2. olevien olojen, todellisuuden vastaisena ylläpidetty, suoritettu, luonnoton, epäluonnollinen; teennäinen, tekemällä tehty.


Kirjoitin näin joskus:

96. Ns. eläimellisen luonnollisuuden simulaatio (jota katson "kulttuurin" ja "sivistyksen" ainakin joiltain osin edustavan) on ihmisen lajityypillinen, selvästi muusta luonnosta erotettava piirre.

97a. Mitä on teeskentely? (Saamiani) vastauksia: Se on sitä että näyttelee olevansa sellaista, mitä oikeasti ei ole. Teennäinen, tehty, epäsopiva.

97b. Aitous on harha... Kun mietimme mielleyhtymiämme ja niiden alkuperäistä, metafyysistä perintöämme, niin mikä on alkupiste? Ja siitäkin, minkä olemme onnistuneet jäljittää, kuinka paljon on jäljellä alkuperäistä, väärentämätöntä tai oppimisen rakenteeseen sisältyvää huijausta? Ja kuinka paljon matkan aikana tarttunutta illuusiota on jo mennyt, vaikka suurin osa onkin vielä jäljellä. Aitous on todellakin harha, tai sanan merkitystä on radikaalisti täsmennettävä.