Päivän mietelause "Taistele niin kauan kuin elät. Kun kuolet, jää kaksi voittoa. Että et enää taistele. Ja että taistelit." (Markku Envall)

Envall runoilee somasti. Tässä kuitenkin otteita Nykysuomen sanakirjasta vuodelta 1976.


IMMANENSSI: läsnäolo.

BARRIKADI: katusulku.

KYPSÄ: syömäkelpoinen.

AUTOMONOSEKSUAALINEN: vain itseensä sukupuolista vetoa tunteva.

ATONIA: velttous.

AUERMETALLI: met. raudan ja ceriumin helposti kipinöivä seos, sytytinmetalli.

AVANTGARDE: kärkijoukko.

ATREMIA: kivusta tai kivun pelosta aiheutunut liikuntakyvyttömyys.

AMBILINGVAALINEN: kaksikielinen.

AUTOFAGIA: oman lihansa syöminen, oman kudosten käyttäminen ravitsemukseen.

AUTOFONIA: 1.itsemurha. 2. oman äänen kuuleminen liian kovana

NAHUATL: atsteekkien kieli.

MYSTIFIKAATIO: salaperäinen, hämärä, mystinen asia, uskottelu, huiputus.


NÖYRTYÄ: alistua, taipua, masentua.

YLPEÄ: itsetietoinen, liiallinen omanarvontunto, kopea, koppava, korskea, röyhkeä mahtava, rehvakas, ylvästelevä, ylpeilevä, "leuhka".

NÖYRÄ: 1.alistuvainen, kuuliainen, tottelevainen, taipuisa, alamainen, altis (ei-kopea, ei-ylpeä, ei uhmamielinen)

NÖYRÄMIELINEN, NÖYRÄPÄINEN: heikkopäinen, -mielinen.

ABIOOTTINEN: eloton, epäelollinen.

TEORIA: yhtenäinen tietojen järjestelmä, joka sisältää yleisessä muodossa ja tiivistettynä jnk tiedonpiirin, erittäinkin yleisiä lakeja ja periaatteita, joihin sisältyy suuri joukko yksityisiä tosiasioita, usein hypoteesia varmempana pidetty olettamus.