Päivän mietelause ”Huoneiden sisältämät tyhjät tilat ovat yhtä olennaisia tai olennaisempia kuin katto ja seinät.”
Lainauksia: Paul Virilio, Pakonopeus (

(La Vitesse de libération, 1995). Suomentanut Mika Määttänen. Gaudeamus. Tammer-Paino Oy, Tampere 1998.

”Raamatun kertomuksen pelko on samanaikaista viettelyn kanssa, koska viettely on juuri välimatkan tuottamista, välitöntä onnettomuutta enteilevä vauhti-ilmiö. Eikö ensimmäisen ihmisen ”hairahdusta” usein kutsutakin ”lankeemukseksi”, sana jolla antiikin kansat solmivat välittömän suhteen niin kutsutun perisynnin ja maallisen painovoiman välille, jota he käyttivät kappaleiden kiihdytyksen, niiden heittämisen mutta myös törmäyksen luonnollisena liikkeellepanijana.”

 

”Sielun menettäminen merkitsee juuri liikkeen olemuksen menettämistä.”


”Sielu annetaan ja se otetaan pois.”


”Vauhti ei ole ilmiö, vaan suhde ilmiöiden välillä, eli itse suhteellisuus.”