Otteita Claus Emmechen teoksesta Tekoelämä. Art House, Helsinki, 1995.

Alkuteos Det levende spil: Biologisk form og kunstigt liv, 1991. Käännös Kimmo Pietiläinen.

 

 

 

 

 

"Erittäin järjestäytyneellä alueella solujen luomat hahmot ovat yliriippuvaisia toisistaan eivätkä ne voi ryhtyä laskennallisiin tehtäviin. Kaoottisella alueella solut ovat liian itsenäisiä eivätkä taaskaan voi ryhtyä laskennan edellyttämään yhteistyöhön." (s.127-128)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Christopher G. Langton: "Käyttäytymisen yhdenmukaisuus viittaa yhteiseen koodiin tai protokollaan, jonka perusteella muut tunnistavat ja ymmärtävät solujen tilojen muutokset merkitykselliseksi signaaliksi. Ilman käyttäytymisen yhdenmukaisuutta ei voi olla yhteistä koodia, jolla informaatiota siirretään." (s.128)

 

Langton: "Laskenta sellaisena kuin me sen tunnemme, on oikeastaan vain yleisemmän fysikaalisen ilmiön erikoistapaus." (s.128)

 

"Langtonin kysymys: ´Miten fysikaalisen järjestelmän dynaamisesta käyttäytymisestä tulee laskentaa?´ vastaa semiootikon kysymystä: ´Miten informaatio, merkki ja merkitys emergoituvat luonnossa.´" (s.129)

 

 

"On helppo todeta, että soluautomaatit sääntöineen toimivat kuin fysiikka, jonka avulla matkimme virtuaalisia tietokoneita esimerkiksi siten, että universaali Turingin kone toteutetaan Life-pelin avulla. On kuitenkin aivan toinen asia väittää, että laskenta syntyy spontaanisti tällaisen järjestelmän kaaoksen rajamailla. Edellisessä tapauksessa puhumme hieman kummallisesta, mutta toteuttamiskelpoisesta laskimen rakentamistavasta, joka perustuu von Neumannin menetelmään. Puhumme ihmisen suunnittelemasta tuotteesta, ja tästä syystä tuotteen voi ymmärtää vain intentionaalisena järjestelmänä. Jälkimmäisessä tapauksessa puhumme kompleksisessa väliaineessa olevan uuden asian spontaanista emergenssistä, joka ei perustu minkäänlaiseen suunnitteluun eikä sen ymmärtäminen edellytä laskennaksi tulkitsemista. Emme joudu pakosta käyttämään intentionaalista perspektiiviä soluautomaatin kaoottisesta dynamiikasta tuleviin signaaleihin." (s.129)